ZSPNFT Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 08.12.2020.

Hrvatskaudruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, dana 08.12.2020.g. (utorak) u 14:00 sati, organizira on line EDUKACIJU sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranjaterorizma.Online radionica je namijenjena računovodstvenim servisima, članovimaHURS-a.

U prilogu:

poziv i prijavnica.pdf