Hrvatska udruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, dana 22.10.2019.g. (utorak) u 09:00 sati, u prostorijama HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE u POREČU, Partizanska 5a, organizira EDUKACIJU U prilogu: poziv i prijavnica.pdf...
Hrvatska udruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, dana 16.10.2019.g. (srijeda) u 10:00 sati, u prostorijamaHrvatske gospodarske komore u Puli, Carrarina 5, organizira SEMINAR GRAĐEVINARSTVO - PDV I RADNI ODNOSI   - program i prijavnica.pdf...
Hrvatska udruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, dana 11.07.2019.g. (četvrtak) u 10:00 sati, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Puli, Carrarina 5, organizira SEMINAR - Značajnije izmjene ZTD-a Ugostiteljstvo u pravnom i poreznom sustavu program i prijavnica.pdf...
Hrvatska udruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, dana 14.06.2019.g. (petak) u 09:00 sati, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Puli, Carrarina 5, organizira EDUKACIJU sukladno Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma.   U prilogu: pozivnica i program.pdf ...
HURS Vas poziva da postanete/ostanete član Udruge i u 2019.g. U prilogu Vam je pristupnica za članstvo. pristupnica.pdf...


HURS Podružnice

 

Istra

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: istra@hurs.hr

Slavonija i Baranja

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: sib@hurs.hr

Dalmacija

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: dalmacija@hurs.hr

Zagreb

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: zagreb@hurs.hr