Popis lanova HURS-a Slavonije i Baranje

POPIS ČLANOVA HRVATSKE UDRUGE RAČUNOVODSTVENIH SERVISA

SLAVONIJE I BARANJE

 

TVRTKA S PRIPADAJUĆIM PODACIMA

ZA KOJE PODUZETNIKE I ZA KOJE DJELATNOSTI VODI RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE I POSLOVNE KNJIGE; KOJIM JEZICIMA SE SLUŽE DJELATNICI

 

ADUT VL. ALEKSANDRA KUŠIĆ

S. H. GUTMANA 14a 31551 BELIŠĆE

MB:260697307617

tel: 091-507-53-26

e-mail: skusic@yahoo.com

 

VEĆINOM FIZIČKE OSOBE; TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA, PROIZVODNJA, SERVISNE USLUGE, ODVJETNIŠTVO, POSREDOVANJE NEKRETNINAMA, OSOBNE USLUGE, OPTIČARSKE USLUGE; ENGLESKI, NJEMAČKI

AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO, INFORMATIKU, ORGANIZACIJU I SAVJETOVANJE «ARIOS»

Ivana Gorana Kovačića 43 31551 BELIŠĆE

MB: 2002958307608

tel: 031-662-972

fax: 031-662-359

e-mail: marija@arios.net

VEĆINOM FIZIČKE OSOBE; TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJA, POLJOPRIVREDA, SERVISNE USLUGE, UDRUGE, USTANOVE, ODVJETNIŠTVO, FINANCIJSKO POSREDOVANJE, SPORTSKI I KULTURNI PRORAČUNSKI KORISNICI; ENGLESKI, TALIJANSKI, MAĐARSKI

AGROPHARM d.o.o.

Slunjska 11, Slavonski Brod

 

ARD ured d.o.o.

A. šenoe 11, Virovitica

tel: 033/725-050 Dubravka Grbić

 

BACKUP d.o.o.

Osječka 93 31300 BELI MANASTIR 0529613

tel: 031-204-900

ax: 031-214-910

e-mail: backup@os.htnet.hr

 

DAMJAN COMMERCE d. o. o.

BRAĆE RADIĆA 21 31500 NAŠICE

MB: 0259128

tel: 031-615-165

fax: 031-614-544

e-mail: dcommerce@damjancommerce.com

 

DEPOZIT d.o.o.

Trg slobode 7 31000 OSIJEK

MB: 0689483

tel: 031-212-109

fax: 031-214-242

e-mail: depozit@inet.hr

VEĆINOM PRAVNE OSOBE; TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO. POLJOPRIVREDA, SERVISNE USLUGE, UDRUGE, USTANOVE, ODVJETNIŠTVO, FINANCIJSKO POSREDOVANJE; ENGLESKI

DIVIZOR d.o.o.

Bosutsko naselje 7 31000 OSIJEK

MB: 0443760

tel. 031-277-447

e-mail: maja milisavljevic@os.htnet.hr

PRAVNE I FIZIČKE OSOBE; GRAĐEVINARSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA, PROIZVODNJA, POLJOPRIVREDA, SERVISNE USLUGE

DOBROJEVIĆ d.o.o.

Crkvena 27, 31000 OSIJEK

MB: 011991969

tel/fax: 031/500-120

 

DOHODAK

A. Waldingera 10, Osijek

 

FAKTOR d.o.o.

A. Mihanovića 48, Virovitica

tel: 033/726-211

fax: 033/800-393 Ankica Presećan

 

FINANSING d.o.o.

A. STARČEVIĆA 10 31000 OSIJEK

MB: 3497364

tel: 031-214-792

fax: 031-211-540

e-mail: drazen@finansing.hr

01/466-2590 - Dražen

098211137 - Sandra

SAMO PRAVNE OSOBE; TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJA, POLJOPRIVREDA, SERVISNE USLUGE; ENGLESKI

FINESSE d.o.o.

Hrvatske Republike 43 31000 OSIJEK

MB: 3960617

tel/fax: 031-202-684

PRAVNE OSOBE I SAMOSTALNA ZANIMANJA; SERVISNE USLUGE, ODVJETNIŠTVO; ENGLESKI

FOTOCENTAR

ANTUNA MIHANOVIĆA 8, 31500 NAŠICE

MB: 2806961301027

tel/fax: 031-614-250

e-mail: dragoljub.siljanoski@os.tel.hr

 

JOZMAR d.o.o.

Eugena Kumičića 15, 31221 JOSIPOVAC

MB: 0395897

tel: 031-356-388

fax: 031-353-188

e-mail: jozmar@jozmar.hr

PRAVNE I FIZIČKE OSOBE; SVE DJELATNOSTI; ENGLESKI, NJEMAČKI

KAJA AGENCIJA ZA KNJIG. USLUGE I MARKETING

VL. KOKANOVIĆ ŠIMO

Pilareva 20, 35000 SLAVONSKI BROD

MB: 0601952302128

tel: 035-406-640

fax: 035-449-758

e-mail: kajaagent@sb.htnet.hr

SAMO FIZIČKE OSOBE; SVE DJELATNOSTI

KLOPKOS d.o.o.

Jagerova 6, 31000 OSIJEK

MB: 3864600

tel. 031-215-577

fax: 031-215-578

e-mail: klopkos@os.htnet.hr

VEĆINOM PRAVNE OSOBE I SAMOSTALNA ZANIMANJA; TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA, PROIZVODNJA, POLJOPRIVREDA, SERVISNE USLUGE, UDRUGE, ODVJETNIŠTVO, OPĆINE; ENGLESKI

KNJIGOVODSTVENI SERVIS “HELP”

VIJENAC LJ. BABIĆA 11/2, 31000 OSIJEK

MB: 2706981305032

tel: 031-359-750

fax: 031-358-203

e-mail: majacalic@hotmail.com

VEĆINOM PRAVNE OSOBE I SAMOSTALNA ZANIMANJA; TRANSPORT; UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA, SERVISNE USLUGE, UDRUGE, ODVJETNIŠTVO, LIJEČNICI

KNJIGOVODSTVENI SERVIS

VL. PETRIČEVIĆ VELJKO

STROSSMEIROVA 3, 31500 NAŠICE

MB: 1501953301027

tel/fax: 031-613-045

FIZIČKE OSOBE; TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA, PROIZVODNJA, POLJOPRIVREDA, SERVISNE USLUGE; ENGLESKI, RUSKI

KONTOAR, KNJIGOVODSTVENI SERVIS

J.B. Jelačića – Jug 3a, 35400 NOVA GRADIŠKA

MB: 0803949301201

tel: 035-364-997

e-mail: kontoar@sb.htnet.hr

 

MARIČIĆ obrt

H. Republike 18, Osijek

 

MEGABYTE

V. Mačeka 42, Tenja

Pavlović Terezija 098/716-414,

tel: 031/273-077

tel: 031/207-207

fax: 031/211-211

 

M.I.J.

VL. ZDRAVKO TOMLJANOVIĆ

Gajeva 65, 35400 Nova Gradiška

MB: 1305957301206

tel/fax: 035-364-278

e-mail: m.i.j.@sb.htnet.hr

VEĆINOM FIZIČKE OSOBE; TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJA, POLJOPRIVREDA, SERVISNE USLUGE, UDRUGE, USTANOVE, ODVJETNIŠTVO, LIJEČNICI, STOMATOLOZI; ENGLESKI

NIT

I.F.Jakića 16

 

NIKA KNJIGOVODSTVENE USLUGE

VL. NIKOLA DRAŽENKOVIĆ

Rasadnička 4, 35000 Slavonski Brod

MB: 1902956302118

mob: 098-177-63-57

VEĆINOM PRAVNE OSOBE; TRGOVINA, TURIZAM, PROIZVODNJA, POLJOPRIVREDA, SERVISNE USLUGE, UDRUGE; ENGLESKI, NJEMAČKI

OBRT ZA VOĐ. POSL. KNJIGA

RUŽICA VL. RUŽICA BLAGOJEVIĆ

Bana Jelačića 176, 32100 VINKOVCI

MB: 0403960307817

tel: 032-332-397

fax: 032-338-904

PRAVNE I FIZIČKE OSOBE; TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJA, POLJOPRIVREDA, SERVISNE USLUGE, ODVJETNIŠTVO; NJEMAČKI

OBRT OZIRIS

vl. Mirko Grujić

Bošnjaci 48

032/379-264 

 

PASCAL d.o.o.

E. Kvaternika 143, Požega

 

POSLOVNI SERVIS

P. Benisavljevića 1, Virovitica

vl. Vladimir Ivoš

 

PROFIT

NOVA 18, 35220 SLAVONSKI ŠAMAC

MB: 2907962387309

tel/fax: 035-444-700

e-mail: profit@sb.htnet.hr

VEĆINOM PRAVNE OSOBE; GRAĐEVINARSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA, PROIZVODNJA, POLJOPRIVREDA, UDRUGE; NJEMAČKI

PRIMO-RONCHI d.o.o.

D. Lermona 4, Požega

 

RAČUNOVODSTVENI SERVIS «BUKNA»

DUGA ULICA 24, 32100 VINKOVCI

MB: 0310964307813

tel/fax: 032-334-366

FIZIČKE OSOBE; UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA, POLJOPRIVREDA, SERVISNE USLUGE, LIJEČNICI; ENGLESKI

RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI SERVIS «JONA»

Glagoljaška 35, 32100 VINKOVCI

MB: 0609957307803

tel/fax: 032-333-293

e-mail: jona@vk.htnet.hr

 

REVIZOR

vl. Jadranka Šeput

 

REZIDENT d.o.o.

Unska 32, 31207 TENJA

MB: 1302868

tel: 031-275-350

fax: 031-272-010

e-mail: renata.zubaj@os.htnet.hr

 

SLAĐA, OBRT-KNJIGOVODSTVENI SERVIS

Ivana Kozarca 59, 32100 VINKOVCI

MB: 0202963307812

tel/fax: 032-334-217

e-mail: knjigovodstvo-sladja@vk.htnet.hr

VEĆINOM FIZIČKE OSOBE; SVE DJELATNOSTI OSIM UDRUGA I FINANCIJSKOG POSREDOVANJA

TEGA d.o.o.

ZAGREBAČKA 7, 31000 OSIJEK

MB: 00305693

tel/fax: 031-215-517

e-mail: lamza@net.hr

 

TINGE d.o.o.

Dr. Kamila Firingera 3, 31300 BELI MANASTIR

MB: 0300837

tel/fax: 031-703-156

PRAVNE I FIZIČKE OSOBE; TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, PROIZVODNJA, POLJOPRIVREDA, SERVISNE USLUGE, UDRUGE, ODVJETNIŠTVO

TUNA knjigovodstvo  

B. Radića 2, Našice

 

VOMI COMMERCE d.o.o.

UL. HRV. REPUBLIKE 17b, 31000 OSIJEK

MB: 3998622

tel/fax: 031-202-481

e-mail: milica.ardalic@os.htnet.hr

 

VOSTRI d.o.o.

Trg 76. bataljuna br. 1, 34550 PAKRAC

MB: 0624934

tel/fax: 034-412-698

PRAVNE I FIZIČKE OSOBE, SAMOSTALNA ZANIMANJA; TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINA, PROIZVODNJA, POLJOPRIVREDA, SERVISNE USLUGE, UDRUGE, ODVJETNIŠTVO, FINANCIJSKO, POSREDOVANJE, NEPROFITNE UDRUGE; ENGLESKI, NJEMAČKI (KORESPONDENCIJA)

WERKMANN d.o.o.

Gundulićeva 28, 31000 OSIJEK

MB: 3833194

tel/fax: 031-205-266

e-mail: werkmann@inet.hr

VEĆINOM PRAVNE OSOBE; SVE DJELATNOSTI; ENGLESKI, NJEMAČKI


HURS Podružnice

 

Istra

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: istra@hurs.hr

Slavonija i Baranja

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: sib@hurs.hr

Dalmacija

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: dalmacija@hurs.hr

Zagreb

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: zagreb@hurs.hr