Zapisnik sa 2. sastanka inicijativnog odbora

HRVATSKA UDRUGA RAČUNOVODSTVENIH SERVISA (HURS)
ZAGREB
Trg žrtava fašizma 15
Inicijativni odbor za osnivanje podružnice u Slavoniji i Baranji
31000 OSIJEK

ZAPISNIK I ZAKLJUČAK

sa 2./II sastanka Inicijativnog odbora za osnivanje Podružnice HURS -a na području Osječko - baranjske županije , održanog 28. siječnja 2003. godine u prostorijama Udruge računovodstveno - financijskih djelatnika Osijek s početkom u 13,00 sati . Sastanku je predsjedavala gospođa Jadranka Šeput , član Upravnog odbora HURS—a. Bilo je prisutno pet predstavnika računovodstvenih servisa koji su potpisali pristupnicu i uplatili članarinu za 2002. godinu dok se jedan predstavnik ispričao zbog spriječenosti. Poziv je upućen servisima, kako slijedi:

ARIOS, Marija Kušić, Belišće
BUGA, Davor Lamza , Osijek
BUKNA, Jeka Bukna, Vinkovci
DOHODAK, Marija Jurković, Osijek
DOBROJEVIĆ, Branka, Osijek
JONA, Brankica Knežević, Vinkovci
JOZMAR, Mirko Ljubičić, Josipovac
LUJO CENTAR, Ljudevit Erić, Osijek
NIZ, Slaven Lukač, Osijek
SALDO, Jadranka Šeput, Osijek
TINGE, Milena Martinuš, B.Manastir
VOMI COMMERCE, Milica Ardalić, Osijek
WERKMAN, Eduard Werkman, Osijek

Gospođa Jadranka Šeput je otvorila sastanak, pozdravila sve prisutne, te predložila dnevni red kao u pozivu.

DNEVNI RED
1. Izbor članova Koordinacijskog odbora za osnivanje podružnice HURS-a u Slavoniji i Baranji,
2. Razmatranje prijedloga cjenika računovodstvenih usluga za Slavoniju i Baranju,
3. Razmatranje prijedloga rada za 2003. godinu,
4. Razmatranje prijedloga Kodeksa profesionalne etike članova HURS-a,
5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o financiranju podružnica HURS-a.
6. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1. IZBOR ČLANOVA KOORDINACIJSKOG ODBORA ZA OSNIVANJE PODRUŽNICE HURS-A U SLAVONIJI I BARANJI

Za članove Koordinacijskog odbora izabrani su članovi HURS-a, kako slijedi:

ARIOS, Marija Kušić, Belišće
BUGA, Davor Lamza , Osijek
DOHODAK, Marija Jurković, Osijek
SALDO, Jadranka Šeput, Osijek
TINGE, Milena Martinuš, B.Manastir

AD 2.,3.,4. i 5. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA CJENIKA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, PRIJEDLOGA PLANA RADA ZA 2003. , PRIJEDLOGA KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE ČLANOVA HURS-a I PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O FINANCIRANJU PODRUŽNICA HURS-a

Članovima Koordinacijskog odbora podijeljeni su radni materijali te je dogovoreno da se za slijedeći sastanak prouče te daju primjedbe kako bi se na osnivačkoj Skupštini HURS-a Podružnica Slavonija i Baranja isti mogli usvojiti.

AD 6. RAZNO

Gospoda Jadranka Šeput zahvalila se domaćinu sastanka - Udruzi RFD i njezinom predsjedniku gospodinu Stjepanu Šambića te iznijela problem buduće Podružnice HURS-a koja nema određeno sjedište niti adresu . Gosp. Šambić je tada spomenuo dugogodišnju suradnju Udruge RFD i TEB-a te ponudio da sjedište buduće Podružnice HURS-a Slavonija i Baranja bude na istoj adresi na kojoj je i Udruga RFD a što je jednoglasno prihvaćeno.
Dogovoreno je da se slijedeći sastanak Koordinacijskog odbora održi 06. veljače 2003., vjerovatno u Belišću , gdje bi nam domaćin bio servis Arios i vlasnica gđa Marija Kušić.

Predložen je datum osnivačke Skupštine HURS-a Podružnica Slavonija i Baranja i to 21. veljače 2003. godine.

ZAPISNIČAR:                                                              ZA HURS:
Jadranka Šeput , dipl. oec.                                           Jadranka Šeput, dipl. oec.


HURS Podružnica

 

Istra

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: istra@hurs.hr