Zapisnik sa 1. sastanka inicijativnog odbora

HRVATSKA UDRUGA RAČUNOVODSTVENIH SERVISA (HURS)
ZAGREB
Trg žrtava fašizma 15

ZAPISNIK I ZAKLJUČAK

sa 1./I sastanka Inicijativnog odbora za osnivanje Podružnice HURS -a na području Osječko - baranjske županije, održanog 11. listopada 2002. godine u prostorijama Udruge računovodstveno - financijskih djelatnika Osijek s početkom u 12,00 sati . Sastanku je predsjedavala gospođa Jadranka Šeput , član Upravnog odbora HURS-a. Bilo je prisutno sedamnaest predstavnika računovodstvenih servisa dok su se dva predstavika ispričala zbog spriječenosti, ali su zatražili pristupnicu.
Gospođa Jadranka Šeput je otvorila sastanak, pozdravila sve prisutne, te predložila dnevni red kao u pozivu.

Dnevni red:
1. Uvodna riječ dosadašnje predsjednice
2. Pokretanje aktivnosti za osnivanje podružnice HURS - a
3. Upoznavanje s postojećim aktima Udruge
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1. UVODNA RIJEČ DOSADAŠNJE PREDSJEDNICE

Gospođa Zorica Bibić , dosadašnja predsjednica neformalne udruge koja je okupljala računovodstvene servise u gradu Osijeku, pozdravila je sve prisutne te ih upoznala s obnavljanjem rada već postojeće Hrvatske udruge računovodstvenih servisa. Predložila je da se sadašnja neformalna udruga uključi u rad postojeće udruge HURS - a.

AD 2.POKRETANJE AKTIVNOSTI ZA OSNIVANJE PODRUŽNICE HURS-a

Gospođa Jadranka Šeput , član Upravnog odbora HURS -a upoznala je prisutne predstavnike računovodstvenih servisa s područja Osijeka, Belog Manastira, Vinkovaca , Vukovara i Belišća o dosadašnjem radu HURS - a. Obzirom da je 2002."GODINA NOVOG ČLANSTVA" naglasak je na omasovljavanju Udruge i to između ostalog osnivanjem podružnica. Da bi se stekli uvjeti za osnivanje podružnice na ovom području (Osječko - baranjska i Vukovarsko - srijemska županija) potrebno je da predstavnici najmanje pet računovodstvenih servisa potpišu pristupnicu i uplate godišnju članarinu od 400,00 kn.

Predložen je rok za ispunjenje ovog uvjeta, a to je 21. listopad 2002. godine.

Na samom sastanku pristupnicu je ispunilo deset predstavnika računovodstvenih servisa, kako slijedi:

1. JOZMAR d.o.o. Josipovac
2. NIZ d.o.o. Osijek
3. BUKNA , vlasnik Jeka Bukna , Vinkovci
4. JONA , vlasnik Knežević Brankica , Vinkovci
5. WERKMAN d.o.o. Osijek
6. ARIOS , vlasnik Marija Kušić , Vukovar, Beli Manastir, Vinkovci, Belišće
7. DOHODAK , vlasnik Jurković , Osijek
8. LUJO CENTAR d.o.o. Osijek
9. UŠTEDA d.o.o. Osijek
10. TINGE d.o.o. Beli Manastir

ZAKLJUČAK: Nakon 21. listopada, kada se steknu uvjeti sukladni Statutu Udruge, predlaže se Upravnom odboru Udruge osnivanje Podružnice HURS -ana području Osječko - baranjske i Vukovarsko srijemske županije.

AD 3. UPOZNAVANJE S POSTOJEĆIM AKTIMA UDRUGE

Gospodin Rajko Novak, predsjednik HURS - a iz Zagreba upoznao je sve prisutne s postojećim aktima Udruge i to Statutom i Pravilnikom o radu podružnica te s Programom rada Udruge za 2002. godinu u pismenom obliku. Prisutnima je dan na uvid i Cjenika usluga računovodstvenih servisa za Primorsko - goransku županiju , koji je potaknuo burnu raspravu i još jednom upozorio da je jedna od prioritetnih aktivnosti Udruge donošenje jedinstvenog cjenika za pružanje računovodstvenih usluga na nivou Hrvatske.

Sastanak je zaključen u 13,30 sati.

ZAPISNIČAR:                                                                      ZA HURS:
Jadranka Šeput , dipl. oec.                                                   Jadranka Šeput, dipl. oec.


HURS Podružnica

 

Istra

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: istra@hurs.hr