Izvješće inicijalnog odbora

IZVJEŠĆE INICIJATIVNOG ODBORA ZA OSNIVANJE PODRUŽNICE HURS-A

Prvi sastanak Inicijativnog odbora za osnivanje Podružnice HURS-a Slavonija i Baranja održan je 11. listopada 2002. godine u prostorijama Udruge računovodstveno-financijskih djelatnika Osijek. Tada je pristupnicu HURS-u potpisalo deset predstavnika knjigovodstvenih servisa, pa je na prijedlog člana Upravnog odbora HURS-a Jadranke Šeput osnovan Inicijativni Odbor za osnivanje Podružnice Hurs-a za Slavoniju i Baranju . Članovi tog odbora su:

ARIOS, Marija Kušić, Belišće

BUGA, Davor Lamza , Osijek

DOHODAK, Marija Jurković, Osijek

SALDO, Jadranka Šeput, Osijek

TINGE, Milena Martinuš, B.Manastir

Dat je prijedlog Upravnom odboru HURS-a , Zagreb za osnivanje Podružnice za Slavoniju i Baranju. Na slijedećim sastancima su razmatrani prijedlozi cjenika računovodstvenih usluga , prijedlog Kodeksa profesionalne etike članova HURS-a te prijedlog Pravilnika o podružnicama. Od prvog sastanka do danas punopravnim članovima HURS-a s područja Slavonije i Baranje postalo je preko dvadeset knjigovodstvenih/ računovodstvenih servisa a očekujemo da taj broj nakon ove Osnivačke skupštine se znatno poveća jer samo na području grada Osijeka ima oko stotinu servisa . Obzirom da su ispunjeni uvjeti sukladno statutu i drugim aktima HURS-a, predlažem osnivanje Podružnice HURS-a Slavonija i Baranja.


HURS Podružnice

 

Istra

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: istra@hurs.hr

Slavonija i Baranja

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: sib@hurs.hr

Dalmacija

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: dalmacija@hurs.hr

Zagreb

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: zagreb@hurs.hr