Misija

Misija Udruge računovodstvenih servisa je unapredenje kvalitete rada članova Udruge, te zaštita i sigurnost u obavljanju poslova računovodstvenih servisa.

 

 


HURS Podružnica

 

Istra

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: istra@hurs.hr