ZSPNFT Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 21.10.2022.
17.10.2022.

Hrvatska udruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, dana 21.10.2022.g. (petak) u 11:00 sati, organizira edukaciju sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Edukacija je namijenjena računovodstvenim servisima, članovima HURS-a.

U prilogu:

Prijavnica.pdf


HURS Podružnica

 

Istra

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: istra@hurs.hr