ZSPNFT Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
04.10.2019.

Hrvatska udruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, dana 22.10.2019.g. (utorak) u 09:00 sati, u prostorijama HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE u POREČU, Partizanska 5a, organizira

EDUKACIJU

U prilogu:

poziv i prijavnica.pdf


HURS Podružnica

 

Istra

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: istra@hurs.hr