ZSPNFT Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
29.05.2018.

Obavještavamo Vas da će se 2. edukacija za 2018.g., za ZSPNFT održati krajem rujna 2018.g. O detaljima vezane za edukaciju bit ćete obaviješteni početkom rujna.


HURS Podružnice

 

Istra

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: istra@hurs.hr

Slavonija i Baranja

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: sib@hurs.hr

Dalmacija

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: dalmacija@hurs.hr

Zagreb

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: zagreb@hurs.hr